مطالب مرتبط:

انتقاد مجلس سنا از تجاوز مرزی پاکستان

پیام آفتاب: اعضای هیأت اداری مجلس سنا با انتقاد از تجاوز مرزی پاکستان در منطقه «چمن» آن را به شدت محکوم کردند.

مطالب اخیر