مطالب مرتبط:

کری: امریکا برای دفاع از اعضای ناتو در برابر تهدیدات متعهد است

وزیر خارجۀ امریکا گفته است، ایالات متحده بر اساس مواد قرارداد ناتو به دفاع از متحدان اش متعهد است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به اعضای پیمان ناتو اطمینان داده است که امریکا د

مطالب اخیر