مطالب مرتبط:

مقامات افغان: شورای رهبری طالبان به افغانستان انتقال نشده‌است

حیات الله حیات والی هلمند گفت، رهبری طالبان فعلاً هم در شهر کویتۀ پاکستان است. آقای حیات گزارش ها در مورد منتقل شدن شورای طالبان به هلمند را نادرست خواند ولی رفت و آمد اعضای بلند پایه شورا...

مطالب اخیر