مطالب مرتبط:

گرجستان در زمینه گسترش روابط ترانزیتی و تجارتی با افغانستان همکاری می کند

رییس جمهور گرجستان در دیدار با همتای افغانی خود وعده سپرده که کشورش در عرصه های مختلف به ویژه در بخش آوردن اصلاحات در صفوف پولیس، مدیریت اقتصادی و گسترش روابط تجارتی با افغانستان همکاری کند.

مطالب اخیر