مطالب مرتبط:

داعش برنامه دارد در هر ولسوالی دوصد خانواده را جابجا کند

معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که گروه تروریستی داعش برنامه دارد تا در هر ولسوالی کشور دوصد خانواده را به عنوان مهاجر جابجا کند.

مطالب اخیر