مطالب مرتبط:

جاسوس های پاکستان؛ فریادی که هرگز شنیده نشد

برای پیش‌گیری از رویدادهای خونین و فاجعه‌بار ترویستی و کلا قطع دست پاکستان از امور امنیتی افغانستان، حکومت باید این مساله‌ را روشن کند که از طالبان درون نظام تا طالبان بیرون نظام، گستره‌ سلطه‌ پاکستان تا کجاست آنگاه است که تا حدودی می‌ توان به جدیت و صداقت مواضع تازه‌ کابل در قبال اسلام‌آباد، ایمان آورد

مطالب اخیر