مطالب مرتبط:

پایان درگیری ها در ولسوالی دوآب نورستان

مسئولین در نورستان می گویند، درگیری ها از روز گذشته بدینسو در ولسوالی دوآب این ولایت متوقف شده است.

مطالب اخیر