مطالب مرتبط:

رهایی یک کودک ده ساله از چنگ اختطاف چیان در بغلان

پولیس بغلان یک کودک ده ساله را از چنگ آدم ربایان نجات داده به فامیلش تسلیم نمود.

مطالب اخیر