مطالب مرتبط:

تعارف‌های افغانستانی؛ مهربانی‌ِ که دیگران کم‌تر دارند

خبرنامه نوشت: در افغانستان گاهی چیزهایی وجود دارد که نمی‌توانی تصمیم به ترک این دیار بگیری. گاهی اگر دقیق‌تر به خوبی‌های این کشور و مردمش دقت کنید، اصلا جنگ معنا ندارد.

مطالب اخیر