مطالب مرتبط:

بلغارستان مهاجران افغانستانی را در ماه دسامبر اخراج می‌کند

در پی درگیری مهاجران افغانستانی با پلیس بلغارستان، این کشور می‌خواهد مهاجران ساکن «هارمانلی» را به افغانستان اخراج کند.

مطالب اخیر