مطالب مرتبط:

اعزام نیروهای تازه نفس به ولسوالی قلعه زال قندوز

مقام های امنیتی ولایت قندوز در شمال کشور اعلام کردند که برای کنترل درگیری با شورشیان در قلعه زال نیروهای کمکی بیشتری در این ولسوالی فرستاده شده است

مطالب اخیر