مطالب مرتبط:

جنبش روشنایی: تا که خواست ما پذیرفته نشود، به دادخواهی مان ادامه میدهیم

کابل (پژواک، اول اسد ۹۵): اعضای جنبش روشنایی می گویند که تا بازگرداندن خط برق وارداتی ترکمنستان به مسیر اصلی آن به مبارزات دادخواهی شان ادامه خواهند داد. داوود ناجی، یکی از اعضای جنبش روشنایی امروز در نشست خبری به رسانه ها گفت که حکومت براى انان هيئت براى مذاکره فرستاده است. به گفته وى، اما

مطالب اخیر