مطالب مرتبط:

افزایش مشکلات و عدم توجه حکومت به مردم مناطق مرکزی در فصل زمستان

با فرا رسیدن فصل سرما و بارش برف پی در پی در مناطق مرکزی مانند دایکندی، بامیان و میدان وردک مردم با مشکلات فراوانی رو برو شده اند.

مطالب اخیر