مطالب مرتبط:

افکار ترو ریستی خطر ناک تر از اعمال تروریستی است

حملات انتحاری اخیر در کابل به خصوص مسجد باقر العلوم که بیش از صد نفر در آن کشته و زخمی شدند خشم مردم را بر انگیخته و می گویند بیش از این کشتار افراد بی گناه برای مردم قابل تحمل نیست.

مطالب اخیر