مطالب مرتبط:

شهروندان بامیان دولت را به لجاجت در برابر خواست های مردم متهم کردند

صدها تن از شهروندان بامیان صبح امروز جمعه، بار دیگر در اعتراض به تغییر مسیر عبور خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت به جاده ها ریختند و دولت را به لجاجت در برابر خواست های مشروع مردم و اعمال تبعیض سیستماتیک بر باشندگان مناطق مرکزی کشور متهم کردند

مطالب اخیر