مطالب مرتبط:

اشرف غنی و نواز شریف روی وضعیت در منطقه صحبت کردند

رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان دیدا...

مطالب اخیر