مطالب مرتبط:

تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در فراه

نباید به برگزاری این‌چنین محافل و مراسم‌ها در رابطه به خشونت علیه زنان اکتفا کرد؛ بلکه باید بطور مداوم و عملی جلو خشونت علیه زنان را گرفت.

مطالب اخیر