مطالب مرتبط:

پسرلی: پرچاوی برق سبب توقف فعالیت برخی از فابریکه ها شده‌است

مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند، بدلیل پرچاوی های برق برخی فابریکه های صنعتی از فعالیت باز مانده اند. صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت...

مطالب اخیر