مطالب مرتبط:

داعش برنامه دارد در هر ولسوالی افغانستان ۲۰۰ فامیل خود را جابجا کند

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که گروه تروریستی داعش برنامه دارد در هر ولسوالی افغانستان ۲۰۰ فامیل خود را زیر نام مهاجر جابجا کند.

مطالب اخیر