مطالب مرتبط:

شورای کویته از پاکستان به افغانستان نقل مکان کرده است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است: شورای رهبری طالبان یا شورای کویته، چندین ماه پیش از پاکستان به افغانستان نقل مکان کرده است.

مطالب اخیر