مطالب مرتبط:

بلغارستان پناهجویان افغانستانی را باز می‌گرداند

پس از درگیری پناهجویان افغانستانی با پولیس بلغارستان، دولت این کشور تصمیم گرفت شماری از پناهجویان را به اردوگاههای بسته انتقال دهد و شماری دیگر را به کشورشان بازگرداند.

مطالب اخیر