مطالب مرتبط:

ولسی جرگه از بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی می‌کند

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی می کند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت گفت، به کمیسیون امنیت داخلی این جرگ...

مطالب اخیر