مطالب مرتبط:

امامعلی رحمان با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرد؛ امنیت افغانستان محور مذاکرات

رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار وزیر خارجه قزاقستان وضعیت فعلی منطقه و جهان، به ویژه موضوع امنیت و ثبات در افغانستان و تقویت مرزهای کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

مطالب اخیر