مطالب مرتبط:

کمیشنران دیروز، مشاوران امروز

رییس جمهور غنی با صدور فرمانی سیزده بست خارج از رتبه را برای کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اختصاص داده است.

مطالب اخیر