مطالب مرتبط:

محصولات انگور در کندهار افزایش یافته‌است

مسئولین ریاست تجارت ولایت کندهار می گوید محصولات انگور در مقایسه به سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است عبدالباقی رئیس تجارت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون حدو

مطالب اخیر