مطالب مرتبط:

آتش بر خرمن اسرائیل/ واکنش کاربران افغان به یک حادثه

هرچند حوادث طبیعی، خوشایند کسی نیست اما باتوجه به تنفری که از اسرائیل در بین مردم افغانستان وجود دارد، تعداد زیادی از کاربران افغان، هرکدام به نحوی خوشی و رضایت خود را از این حادثه اعلام کرده اند؛ تا آنجا که برخی این آتش سوزی را غضب الهی بر جنایات اسرائیل دانسته اند.

مطالب اخیر