مطالب مرتبط:

پاکستان به جای تحرکات تنش زا بر مبارزه قاطع علیه تروریزم متمرکز شود

جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خویش را در پیوند به تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی که با برافراشتن بیرق آن کشور و راه اندازی مراسم ویژه نظامی در نقطه صفری خط فرضی دیورند در منطقه چمن صورت گرفت، ابراز داشت

مطالب اخیر