مطالب مرتبط:

فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا درگذشت

فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا و اسطوره مبارزه با استکبار امریکا در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

مطالب اخیر