مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی راهی ترکمنستان شد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان شام روز گذشته طی سفر رسمی در راس یک هیئت عالی‌رتبه راهی ترکمنستان شد.

مطالب اخیر