مطالب مرتبط:

ستره‌محکمه تصمیم‌اش در مورد وزیران سلب صلاحیت شده را اعلام خواهد کرد

قرار است، تا پایان امروز ستره محکمه، تصمیم نهایی خود را در مورد سرنوشت وزیران سلب صلاحیت شده، اعلام کند. یک منبع در ستره محکمه که نمی‌خواهد نام‌اش در خبر گرفته شود، می‌گوید: بررسی‌ها در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه دولت پایان یافته است.

مطالب اخیر