مطالب مرتبط:

خشونت علیه زنان در خانواده

مقاله: ديروز 25 نوامبر، روز جهاني منع خشونت عليه زنان بود، دولت افغانستان براي مبارزه با خشونت عليه زنان، کمپاين يک هفته اي را با نام« محو خشونت عليه زنان» راه اندازي کرده است. خشونت عليه زنان يک واقعيت فراگير اجتماعي است که نه تنها...

مطالب اخیر