مطالب مرتبط:

اسامی ۱۱ زخمی افغانستانی حادثه تروریستی در حله عراق/تاکنون ۲۴ جسد از افغانستانی ها شناسایی شدند/برخی از جانباختگان قابل شناسایی نیستند

تا کنون ۲۴ جسد از زائران افغانستانی‌های مقیم ایران در حادثه تروریستی حله ی عراق شناسایی شده است اما هنوز بخشی از جانباختگان قابل شناسایی نیستند.

مطالب اخیر