مطالب مرتبط:

بازداشت 3 هزار قاچاقچی در جریان سالجاری در افغانستان

به روز پنجشنبه 21 جولای نزدیک به 6 تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی مورد استفاده در ساخت هیرویین در شهر مزارشریف حریق شد.

مطالب اخیر