مطالب مرتبط:

عبدالله: هراس افگنان جنگ مذهبی را در کشور دامن می‌زنند

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که هراس افگنان جنگ مذهبی را درکشور دامن می‌زنند، اما آنان باید بدانند که مردم افغانستان در برابراین گونه توطئه‌های شوم آگاه استند.

مطالب اخیر