مطالب مرتبط:

نگرانی‌ از تلاش‌های حزب اسلامی برای رهایی …

یک منبع در وزارت امور داخله ازتلاش‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار برای رهایی فرماند‌هان طالبان اززندان‌های کشور ابراز نگرانی می‌کند.

مطالب اخیر