مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۳۱ سرطان ۱۳۹۵

فمزیلا مولمبو نگکا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی این سازمان در بخش توانمندسازی زنان می‌گوید که هرگونه گفت‌وگوی صلح با مخالفان مسلح دولت، بی‌حضور زنان برای سازمان ملل متحد پذیرفتنی نیست

مطالب اخیر