مطالب مرتبط:

فراخبر: ادامۀ نبرد در ولسوالی‌های دشت ارچی و قلعه …

در ادامۀ نبردها در ولسوالی دشت ارچی و قلعۀ زال کندز تا اکنون بخشی‌هایی از این ولسوالی‌ها، به دست طالبان افتاده اند

مطالب اخیر