مطالب مرتبط:

لوی سارنوال: تنها با برخورد عدلی نمی‎توان جلو خشونت را گرفت

لوی سارنوالی افغانستان می‎گوید، تنها با برخورد عدلی و قضایی نمی‎شود جلو خشونت علیه زنان را گرفت. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان می‎گوید، این‎که افغانستان هنوز هم جای امنی برا...

مطالب اخیر