مطالب مرتبط:

مصر و عربستان؛ تعاملی که به تقابل کشید

دولت مصر، به صورت حساب شده، اجازه نداد به تعاملی تن بدهد که نتیجه آن، معامله و مصادره استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور از سوی عربستان سعودی خواهد بود و همین امر، ریاض را به موضع تقابلی با قاهره کشاند.

مطالب اخیر