مطالب مرتبط:

دولت های ناموفق، سیاست های غلط را دنبال می کنند

به نظر می رسد راه و شیوه درست و معقول تعامل سران پاکستانی با دولتها و کشورهای همسایه آنها و به خصوص با دولت و ملت افغانستان، راه و روشی نیست که مقامات اسلام آباد تا کنون در پیش گرفته اند و چنانچه مشاهده می شود این کشور و دولتمردان آن سودی نیز از اتخاذ یک چنین مواضع غیر مسئولانه ای علیه همسایگان خویش، تا کنون نبرده اند و در آینده نیز نخواهند برد؛ جز بدبین شدن بیشتر کشورهای همسایه نسبت به دولتمردان و سران کشوری بنام پاکستان!

مطالب اخیر