مطالب مرتبط:

دیدار رئیس جمهور غنی با کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی دیدار کرد.

مطالب اخیر