مطالب مرتبط:

نزدیک به ۵۰ درصد مردم افغانستان از بیماری های غیر واگیر رنج میبرند

رییس انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال "FMIC" در کشور می گوید که تحقیقات تازه متخصصان طبی نشان میدهد که نزدیک به نیم مردم افغانستان از بیماری های غیر واگیر رنج میبرند.

مطالب اخیر