مطالب مرتبط:

طالبان وارد گفتگوهای صلح می شوند

مقام های طالبان گفته اند که این گروه در حال رایزنی در مورد ازسرگیری گفت‌گوهای صلح با حکومت افغانستان هستند.

مطالب اخیر