مطالب مرتبط:

غربی ها، سردمدار مواد مخدر افغانستان هستند

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ،هنوز افغانستان بالاترین سطح کشت و تولید مواد مخدر را به خود احتصاص داده است تا یکبار دیگر نشان دهد که غربی ها به سردمداری آمریکا هرگز خواهان پاکسازی و بازسازی افغانستان نبوده و نیستند

مطالب اخیر