مطالب مرتبط:

محور: نگرانی‌ها از ادامۀ نبرد در کندز

گزارش‌ها می‌رسانند که نبردها در ولسوالی‌های دشتِ ارچی و قلعۀ زال کندز به شدت ادامه دارند در این نبردها تا کنون بخشی‌هایی از این ولسوالی‌ها به دست طالبان افتاده‌اند شماری از نماینده‌گان کندز در مجلس، حکومت را به نداشتن ارادۀ نیرومند به‌نابودسازی طالبان در این ولایت متهم می‌سازند

مطالب اخیر