مطالب مرتبط:

اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی بی تجربه اند

نمایندگان مجلس هشدار می دهند، در صورت که اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، پیش از برگزاری انتخابات تجربه و دانش لازم را کسب نکنند باز هم انتخابات‌های آینده به بحران مواجه خواهند شد.

مطالب اخیر