مطالب مرتبط:

اولین پارک صنعتی در شهر غزنی با مساحت یک هزار جریب زمین افتتاح شد

اولین پارک صنعتی در شهر غزنی با مساحت یک هزار جریب زمین افتتاح شد

مطالب اخیر