مطالب مرتبط:

سرتاج عزیز در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت می‌کند

حکومت پاکستان روز چهارشنبه به صورت رسمی اعلان کرد که یک مقام ارشد آنکشور در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان شرکت خواهد کرد. این نشست به تاریخ سوم و چهارم دسمبر در هند برگزار خواهد شد. ویکا...

مطالب اخیر