مطالب مرتبط:

ترامپ: مرگ، ویرانی، تروریسم و ضعف میراث سیاست های هیلاری کلینتون بود

ترامپ در این سخنان که تلاش می کرد وضعیت خود را در افکار عمومی آمریکا بهبود بخشد، کلینتون را به عروسک خیمه شب باری شرکت های تجاری بزرگ، رسانه ها و حامیانی تشبیه کرد که مایلند نظام سیاسی کنونی ادامه یابد

مطالب اخیر