مطالب مرتبط:

زندگی زنان افغانستان، از واقعیت تا شعار

سر مقاله: زنان در افغانستان وضعيت رقت باري دارند. حضور زنان در تصميم گيري هاي جدي و موثر دولت اگر با سياست تبعيض مثبت نباشد، کمرنگ است. زنان در اردو و پوليس کمرنگ ظاهر شده اند. حضور زنان در فعاليت هاي اقتصادي کلان تقريبا صفر و در فعاليت...

مطالب اخیر